1991-ben, különféle buddhista vonalakat képviselő öt kisebb közösség szövetségéből, 108 alapító tag közreműködésével hivatalosan megalakult A Tan Kapuja Buddhista Egyház. Ez a szövetség a különféle buddhista hagyományok képviselőinek együttműködését tűzte ki céljául. Erre részben azért volt szükség, hogy ezek a kisközösségek biztosítsák fennmaradásukat, valamint hogy létrehozzanak egy oktatási intézményt. Az együttműködés eredménye A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, ami egy felsőfokú oktatási intézmény. A tananyagban megtalálható a buddhizmus története, a főbb filozófiai iskolák története, meditációs gyakorlatok, buddhista művészet és irodalom, és az összehasonlító vallásfilozófia. A Főiskola a kezdetek óta állami jóváhagyással és állami támogatással működik, és az első állami akkreditációja 1999-2002 között történt meg.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház 108 alapítója

Ábrahám Péter • Ádám József • Bach Melitta • Bakó Levente • Bakos József • Barta András • Bencsik László • Bindorffer György • Bognár Ferenc • Buczolics Zoltán • Bujdosó Tímea • Burghardt Pál • Császma József • Csörgő Zoltán • Danhauser Ágnes • Diósady Gáborné dr. • Doba Éva • Dobosy Antal • Dunai Brigitta • Erdőhalminé Török Klára • Farkas Attila Márton • Farkas Lőrinc Imre • Ferenczyné Divinszky Lívia • Forgó Róbert • Frankó Mihály • Frei Ildikó • Groszmann Gusztáv • Gyenes Iván • György Márta • Hegedűs Róbert • Hendrei Tibor • Hermann Zsolt • Hlatki Zoltán • Hosszú Zoltán • Hörcher Péter • Huber Tibor • Jakab Katalin • Jancsik Károly • Jankovics Levente • Jónás István ifj. • Karma Dordzse • Kássa László • Kende Sándor • Kilián Árpád • Kocsor Judit • Kolmt Judit • Kósa Sugár Gyöngyvér • Kósa Zsuzsa • Kovács Endre • Kovencz Gábor • Kozalics Sándor • Kökéndy Ákos • Körtvélyesi Tibor • Köteles Ferenc • Kvitkovszkyné Szatmári Ildikó • Laár András • Lakatos Anna • Lakatos Beáta • Légrádi Gábor • Lengyel Zsuzsanna • Lévai Dénes • Mészáros Teodóra • Miku Károly • Mireisz László • Mireisz Lászlóné Schell Krisztina • Mirza Valér • Molnár Viktor • Nagy Attila • Németh Péter • Nickmann István • Obajdin Anikó • Ódor Endre László • Óházy Marianna • Pachnik Zoltán • Pammer Márta • Patkó Péter • Pénzes Eszter • Perlaky Katalin • Piroska László • Prijatelj János • Prijatelj Jánosné • Prutkay Csaba • Pukli Péter • Rajos Éva • Rusznák Iván • Scherer Aranka • Sólyom Melinda • Stifter Imre • Szabó Ferenc • Szabó István • Szatmáry Zoltán • Szekeres Attila • Szili Péter • Takács Attila • Takács János • Tátrai Tibor • Tenigl-Takács László • Türkössy Emese • Türkössy Zsolt • Ujváriné Scuka Mária • Varga László • Varga Zoltán • Varga Zsuzsanna • Varsányi Péter • Veres Ilona • Virágh Szabolcs • Würtz Ádám ifj. • Zsembery András

Hitelvi szabályzat

Az Egyház hitbéli alapelvei a buddhizmus alaptanításaival összhangban a Nagy Út (Mahájána) tantételeire vezethetők vissza. Az Egyház tagjainak feladata a Buddha Dharma alapelveinek gyakorlati megvalósítása és hiteles közvetítése, a törekvők közössége, a Szangha fenntartása és erősítése. Az Egyház tagjai a buddhista tanítást kétféle – egymást nem kizáró – úton közelítik meg:

– A hagyományos iskolák mesterek által alapított iskolák, szellemi vezérelvüknek a Felébredést és a Tant tekintik. A Tan átadása a Buddháig visszavezethető mester-tanítvány láncolaton keresztül valósul meg, elméletben a szent iratokra, gyakorlatban a mester útmutatásaira támaszkodva.

– A nem hagyományos iskolák szellemi vezérelvüknek a Felébredést és a Tant tekintik, és közvetlenül eme alapelvekből valósítják meg a megvilágosodást.

Az Egyház tagjai a Tan szellemi megtapasztalására törekszenek. Ezt az Egyház az azonos hitelvek követésén és a közös vallásgyakorlaton túl nem köti semmilyen kizárólagos formához. Az Egyház által képviselt út a világban megjelenő megvilágosodott lény (Bódhiszattva) útja, ennek megfelelően a megvalósítás középpontjában a Bódhiszattva tíz tökéletességének elérése áll, amelyek az alábbiak:

1. Az örömteli adakozás tökéletessége.
2. A makulátlan erkölcs tökéletessége.
3. A fényt hozó türelem tökéletessége.
4. A sugárzó tetterő tökéletessége.
5. A rendíthetetlen elmélyedés tökéletessége.
6. A legfőbb bölcsesség tökéletessége.
7. A messzire ható jártasság tökéletessége.
8. A rendületlen odaadás tökéletessége.
9. A jól uralt erő tökéletessége.
10. A Tan átadásának tökéletessége.

E tíz tökéletesség megvalósítása – valamint hagyományos iskolák esetén felhatalmazott tanító jóváhagyása – révén válhat az Egyház tagja a Tan (Dharma) tanítójává, a Nagy Út buddhista tanítás és szemlélet felmutatójává, képviselőjévé. Az Egyház nem végez térítő tevékenységet. E vallás képviselői a feléjük fordulók, magasabb emberi értékekre törekvők számára részvéttel és jóakarattal teli életmódjukkal, megismerésre és bölcsességre épülő tanításaikkal teszik hozzáférhetővé Sákjamuni Buddha tanait.

Az Egyház mind a Théraváda, mind a Mahájána Hármas Kosarát szent iratának tekinti.