A Tan Kapuja Buddhista Egyházban néhány éve megkereséseket kapunk elítéltek részéről börtön-pasztorációra. Az elítéltek érdeklődnek a buddhizmus tanítása iránt, és kérik, hogy könyveket, illetve egyéb írásos anyagokat és szertartási tárgyakat juttassunk el nekik, hogy tudásukat elmélyíthessék.

Aktuális segítségékérsünk azokhoz, akik a börötnpasztorációt, illetve az a programban szereplőket támogatni szeretnék. Köszönjük, ha segítenek!

A Tan Kapuja Buddhista Egyház most már több mint tíz éve folytat börtönpasztorációt, segíti a hozzánk forduló rabok életét levélbeli tanácsokkal, látogatásokkal, skype-beszélgetésekkel, adott esetben kisebb adományokkal. Erre a célra az Egyház egy éves keretet különít el, amely anyagi lehetőségeit tekintve eléggé szerény, de az esetek egy részében elégséges a cél eléréséhez. 
Tavaly decemberben azonban két olyan gondozott rab szabadult, akik hosszabb büntetés után kerültek vissza a szabad életbe, és egyikük egyáltalán nem rendelkezik semmiféle családi támogatással, másikuk igen szegény körülmények közé kerül vissza. Egyikőjük a napokban már talált munkát, de egy hónapot még ki kell húznia az első fizetésig, a másikuk még keres, és nagy szükségük lenne még egy ideig valamiféle segítségre.
Erre a célra az egyháznak a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett adomány számláján szeretnénk gyűjteni adományokat. Az esetleg fennmaradó fel nem használt összeget azután a börtönpasztoráció során felmerülő igények kielégítésére használnánk. Szeretnénk kérni, hogy aki megengedheti, támogassa ezt a kezdeményezést A Tan Kapuja Buddhista Egyház KHB 10403181-49555454-54551052 számú adomány számláján, az átutaláson feltüntetve az "Új esély" megjegyzést.

A legszerényebb hozzájárulást is tisztelettel megköszönve: Farkas Pál, a börtönpasztoráció vezetője (2024.01.12.)

 

Bővebben a börtönpasztorációs munkánkról:

Többen kifejezték azt az óhajukat is, hogy életvezetési tanácsokat kaphassanak, illetve megismertessük őket azokkal az egyszerű vallási gyakorlatokkal, elsősorban a meditációval, amelyeket jelen körülményeik között is gyakorolhatnak. Néhány kapcsolatokkal nem rendelkező elítélt esetében igyekszünk segítséget nyújtani a szükségletek kielégítésében is. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának Fogvatartási Ügyek Főosztályával fölvett kapcsolat alapján fordulunk az érintett büntetés-végrehajtási intézményekhez.

Börtönpasztorációval meghatalmazott kollégáink munkáját nagyban megkönnyítené egy Együttműködési megállapodás az érintett intézményekkel, elsősorban a látogatások, illetve missziós csomagok küldése tekintetében. Tapasztalataink szerint azonban erre csak akkor kerülhet majd sor, ha megfelelő számú megkeresést kapunk. Egyelőre az adott intézmény börtönlelkészének bevonásával építjük ki kapcsolatainkat.

A börtönpasztoráció vezetője Farkas Pál, eddig az alábbi intézményekben végeztünk munkát elítéltekkel: Budapesti Fegyház és Börtön, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Tiszalöki Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Bács-Kiskun megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét), Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézete (Tököl). A pasztorációban eddig Bara Oszkár, Horváth Zsófia, Jakab Gábor, Járos Zoltán, és Rába Géza vett részt.

+36 (1) 280-6712
Farkas Pál
info@tkbe.hu