Tejút gyerekfoglalkozások

Az iskolai erkölcstan órákhoz tematikájában és célkitűzéseiben hasonló gyerekfoglalkozásokat havi rendszerességgel tartunk A Tan Kapuja Buddhista Egyház IX. kerületi (Csengettyű utcai) épületében. Előzetes jelentkezés nélkül várjuk a szülőket és gyermekeket az ingyenes alkalmakra.

 

Tejút nyári buddhista gyerektáborok

A tanév alatti gyerekfoglalkozásokhoz hasonló programokra az egyház által szervezett nyári buddhista gyerektáborban is sor kerül.

Ennek keretében a résztvevő gyermekek megismerkedhettek a buddhista szemlélettel, a természettisztelettel és az értékőrző hagyománnyal. A tábor helyszíne a város zajától távoleső, nagyon szép, békés hely, ahol teljes nyugalom és csend van, mely alkalmas a gyerektábor megtartására. A széleskörű érdeklődésnek köszönhetően két turnusban kerül sor a tábor megrendezésére, így a gyerekeknek lehetőségében állt akár az első, akár a második héten, vagy mindkét héten a táborban való részvételre.

A programok lebonyolításában közreműködő foglalkozásvezetők színes, élménydús és nagyon alapos körültekintéssel megszervezett, pontos időrend szerint zajló tevékenységeket vezetnek.

A tábor betekintést nyújt a buddhizmus szellemiségébe, alapvető szemléleti és módszertani jellemzőibe, valamint megismerteti az és egyetemesen emberi törvényszerűségeket, a cselekedetek következményeire vonatkozó tanításokat. A tábor a többrétű, sokoldalú tapasztalatszerzésre fekteti a hangsúlyt, különböző kulturális területek aktiválását igyekszünk elérni:

 • a gyermekek megismerkedhetnek a buddhista szemlélettel, a természettisztelettel és az értékőrző hagyománnyal
 • a gyermekek bontakozó tudatát meghívjuk egy olyan világba, ahol megtapasztalhatják a természet közelségét, s a természetben való tanulással, a környezetre való ráhangolódással egy ősi, mindenkiben benne szunnyadó szinttel, örökérvényű viselkedésmintákat közvetítő erőkkel való kapcsolat megteremtése zajlik közösségi keretben.
 • a gyermekek és felnőttek közös munkálkodása, a természeti környezethez való ökologikus közeledés együttes átélése zajlik az évkör azon időszakában, különképpen tavasszal, nyáron, amikor a testi-lelki megerősödés a jellemző
 • hidat építünk korunk mindennapi ritmusa és a hagyományok rítusai között, utat nyitunk a kulturális emlékezet rétegei felé és mind a közösségi, mind az egyéni értékek megvilágítása és felszínre hozatala megtörténik
 • a tábor keretében a keleti, elsősorban buddhista hagyományokból merítve olyan vizualitásra, mozgásra vagy speciális tevékenységre épülő kommunikációs helyzeteket hozunk létre, (pl. árnyszínházzal, esti tábortűznél az erkölcsi szabályok megbeszélésével)) melyek során a hagyományos minták átíródnak a jelen, modern környezetre, illetve segítik az én-központú magatartások feloldását, az együttműködési készség fejlesztését, az egymás mellett élés gyakorlását, a kommunikációs átjárhatóság növelését és a közösségi szemlélet erősítését
 • a speciális nevelési igényű gyerekek kommunikációs nehézségeinek és egyéb alkalmazkodási problémáinak csökkentését is igyekszünk elérni buddhista elvek és technikák alkalmazásával
 • a gyerekek megtanulják az egymásra figyelés fontosságát, kialakítanak, megerősítenek magukban egy magasabb szintű tudatosságot önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben
 • a kézműves tevékenységekkel (oltárasztal-, füstölő-, füstölőtartó-készítés) igyekszünk felismertetni, felidézni, megerősíteni az alkotás örömét a tudatosság és az önkifejezés fejlesztése érdekében
 • a belső késztetések felkeltését, tudatosítását hosszú távú célok elérése érdekében mélyebb eszközökkel, például drámajátékkal próbáljuk megvalósítani
 • egyéni képességeikhez szabott feladatokkal, s az így elért sikerélményekkel a gyermekek belső biztonságérzetét erősítjük
 • a relaxációs, meditációs gyakorlatokkal a belső békéből és a külső rugalmasságból származó kiegyensúlyozottságot igyekszünk megteremteni és megszilárdítani.

Eszközök és eredmények

A gyermekeknél megfigyelhető folyamat, hogy tevékenységük, alkotásaik tükröt mutatnak saját világélményeikről és fejlődésükről. Ebben a következőkre törekszünk:

 • buddhista szimbólumok megjelenítése, ábrázolása
 • természetes, akár helyben található anyagok felhasználása: faág, virágok, kéreg, kövek
 • mindent a buddhista szellemiség szerint csinálunk, tehát egyfajta meditációként, aminél cél a megérkezés a jelenbe és a tudatosan figyelve a kézmozdulatokra, érzékszervek használatára.

 

 

A leghatékonyabban örömet okozó közös és alkotó tevékenységeken keresztül: a közösségteremtő és hagyományőrző játékok, a jóga és a kézműves-foglalkozások, a mesélés, a buddhista mandalák rajzolása és festése, a mesék, keleti mítoszok megelevenítése, valamint a drámajáték, a színház, a természetes életmóddal kapcsolatos ősi formák felélesztése (agyagégetés, nemezelés, kenyérsütés, gyógynövények gyűjtése) révén tudjuk átadni számukra a buddhista szemlélet legfontosabb értékeit. Ezek a foglalkozások jó lehetőséget jelentenek a tudatosság és az önkifejezés fejlesztésére.

06-30-991-2766
Csörgő Zoltán oktatásszervező
csorgo.zoltan@tkbf.hu