Könyvtárunk egyházi működtetésű korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, muzeális gyűjtemény és főiskolai könyvtár. Az Egyház és a Főiskola épületeinek közelében, a Fővárosi Önkormányzattól bérelt épületrészben helyezkedik el. Területe mindössze 140 négyzetméter, olvasói férőhelyek száma 20, olvasói számítógépek száma 2.

Az Egyház alapításától napjainkig mintegy 20.000 dokumentumot gyűjtöttünk össze, rendeztünk könyvtárrá. Az alapszolgáltatásokon kívül számos szakkönyvtári szolgáltatást nyújtunk, melyekről aktuálisan a könyvtár honlapján érdemes tájékozódni.
 
A könyvtár a főiskola megalakulásával fokozatosan jött létre. Először a tanárok és a hallgatók adományaiból kezdett formálódni egy kis gyűjtemény. Az első könyvtáros 1993-tól kezdődően Bánfalvi András volt, aki főiskolai hallgatók segítségével végezte munkáját. A főiskola első éveiben a könyvtárban folyt a jegyzetek sokszorosítása is.
 
1996-tól megindult a könyvtár fejlesztése. A főiskola és az egyház egy olyan intézményt kívánt kialakítani, amely a magyarországi könyvtári rendszerben is képes lehet a buddhizmus forrásait magyar és eredeti nyelven, és nem csak a főiskola hallgatóinak, tanárainak szolgáltatni. A közgyűjteményi támogatásból a magyar és a külföldi szakirodalom fejlesztése folyt. Horváth Z. Zoltán halála után az egyház támogatásával sikerült megvásárolni az orientalista hagyatékának a gyűjtőkörünkbe tartozó részét.

A könyvtárak kezdő támogatásához adható adományokat kérve, ill. tudatos kapcsolatépítéssel nagyobb értékű, hiánypótló könyveket sikerült kapnunk az indiai Motilal Banarsidass kiadótól, az amerikai Snow Lion és Dharma Publishing kiadóktól. Ezek mindegyike személyes  kapcsolatokra épülő, hosszú távú kedvezményes könyvvásárlásokkal folytatódhatott, a kapcsolatok megszűnéséig. Ez után nem sokkal szerveződött meg - eleinte a főiskolához még szorosan kapcsolódó - Magyar Whitehead Társaság -, akik indulásukhoz 1000 dollár értékű könyv és folyóiratcsomagot kaptak az amerikai anyaintézményüktől, ez szintén könyvtárunk állományát gyarapította.

Közben a hagyatékok tudatos felkutatását is elindult, miután egy antikváriumban felbukkantak Györkös Lajos, a Buddhista Misszió egyik alapítójának a könyvei, melyből néhány száz kötetet meg tudtuk vásárolni. Párhuzamosan, Hetényi Ernő özvegye is elkezdte részleteiben eladni férje hagyatékát, amely az ő halála után, 1999-ben került könyvtárunkba.
Bánfalvi András 2002-ben bekövetkezett váratlan halála után a könyvtár vezetését Végh József vette át.  2005-ben Uherkovich László személyében orientalisztikai végzettségű szakképzett könyvtárost kezdett az intézmény foglalkoztatni. Ezzel kezdetét vette a könyvtár hivatalos iratainak rendezése, frissítése, a könyvtárunk szakkönyvtárrá vált.
 
2011-ben ismét Végh József vette át a könyvtári ügyek koordinálását, 2016-ban a vezetését. A kölcsönzést hallgatók segítségével oldottuk meg. 2014-ben közmunkások alkalmazásával megkezdődött anyagaink digitalizálása.
 
A közgyűjteményi támogatás rendszerének megváltozása miatt 2016-ban közvetlen egyházi fenntartásba került a könyvtár. Megemelkedett az állami támogatás összege, ami lehetővé tette, hogy a könyvtárat alapfeladatának megfelelően működtessük. 2015-től tapasztalt, szakképzett könyvtárostanár került a könyvtárba, akinek a munkája révén elindult az évtizedek alatt felhalmozódott tennivalók tervszerű felszámolása.
 
Arra törekszünk, hogy az egyház közösségei és tagjai, a főiskolai polgárok, valamint a buddhizmus iránt érdeklődő olvasók, magyar és külföldi kutatók számára színvonalas, stabil szolgáltatásokat nyújtsunk, ugyanakkor a kis közösségekre jellemző hagyományokat és értékeket megtartsuk.
Partnereink az Olvasók!