A röviden csak Tejútnak nevezett kezdeményezés eredetileg alapítványi, majd közalapítványi formában működött és kezdettől azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy olyan alternatív pedagógiai módszer kidolgozását segítse, amely ötvözi a keleti és nyugati pedagógia elveit. Annak érdekében, hogy az ősi hagyományok - kitüntetetten a buddhizmus - erkölcsi, bölcseleti és gyakorlati tanításait az iskolás korú generációnak közvetíthessük és az átadást elősegítsük, elkezdtük egy buddhista szemléletű, nevelési és képzési tananyaggal és módszerrel rendelkező pedagógiai program kialakítását.

Ezzel párhuzamosan tanártovábbképzéseket indítottunk, hogy lehetővé váljon egy buddhista szemléletű óvoda és 12 osztályos iskola megalapítása. Fontos társadalmi küldetést látva ebben a megkezdett folyamatban, elkészült a Tejút Buddhista Tanoda alternatív általános iskola és középiskola alapkoncepciója, újságcikkek számoltak be törekvéseinkről, a Tejútról ismertető filmet mutattak be a Magyar Televízióban, riportok, beszélgetések révén más televíziós és rádiócsatornák is hírt adtak kezdeményezésünkről.

A Nemzeti Civil Alapprogramon nyert támogatással tanulmányutat tehettünk az angliai Dharma Schoollal, Európa egyetlen (alsó tagozatos és azóta sajnos megszűnt) buddhista általános iskolájával. Egy európai uniós programban keretében a hazai alternatív pedagógiai kezdeményezések egyikeként ismerkedhettünk a többi programmal. 2006-ban jelent meg a Tejút könyvek két kötete: Keleti természeti etika - környezeti nevelés, ökotudatosság; Keleti szemlélet és hagyomány az életvezetésben címekkel.

Buddhista gyerektáborainkban alkalmunk nyílik a folyamatosan csiszolódó szemlélet és gyakorlatok kipróbálására és alkalmazására. Az eddigi 28 tavaszi, nyári, őszi gyerektáborunkban több mint 1000 gyermek vett részt, s a nyári táboraink egy-egy hetén már családok is részt vehetnek a felmerülő igény és érdeklődés miatt.

Jelentős lépésnek bizonyult aTejút-szemlélet és módszertan további fejlesztése és terjesztése kapcsán, hogy az iskolai fakultatív hittanoktatás keretében egyre több iskolába hívják oktatóinkat. Elkészült a Buddhista erkölcstanoktatás mintatanterve az általános iskolák 1-8. évfolyama számára, megjelentek tankönyveink (A Buddha legendás élete, A buddhista szimbólumok világa) és előkészületben van az oktatást segítő munkafüzeteink megjelenése.

Az előző tanévben (2020-2021) az ország 73 iskolájában 227 csoportnak és összességében 633 6-14 éves gyermeknek tartott heti rendszerességgel órát 31 oktatónk. A Tejút buddhista szemlélete és gyakorlata évről-évre egyre több gyermekhez jut el. 

A Tejút Buddhista Pedagógiai Központ tevékenységeiről bővebben:
Hit-, és erkölcstan oktatás
Gyerekfoglalkozások, gyerektáborok