A Jungdrung Ten Gye De De – Magyarországi Bönpo Közösség az öt nagy tibeti iskola közül, a jungdrung bön hagyományt követi. Közösségünk egy vallási, kuturális egyesület, mely azért jött létre, hogy az ősi jungdrung bön hagyomány kultúráját és vallási hagyományát ápolja, megőrizze és az érdeklődők számára hozzáférhetővé tegye eredeti formájában Magyarországon.

Mi a jungdrung bön?

“Amikor spirituális szinten beszélünk a jungdrung bön kifejezésről, nem köthetjük azt semmilyen konkrét filozófiai rendszerhez, valláshoz, vagy tradícióhoz. Ez tisztán az Igaz Természetünkhöz kapcsolódik, minden jelenség Igaz Természetéhez. Tehát az Igaz Természet és Tudás, a Létezés Igazságának megvalósítása az, amit jungdrung bönnek nevezünk.”

(Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche, 2005. Budapest)

Hagyományunk tibet eredeti vallása, a világ egyik legrégebbi spirituális rendszere. Igen gazdag, bővelkedik mind a szútra, a tantra és a dzogcsen tanításokban, amik elvezetik az érző lényeket a valódi békéhez és boldogsághoz, vagy ahogy mi mondjuk, a teljes megvilágosodáshoz. Ezen kívül ez a tudás segít az érző lényeknek megbírkózni a mindennapi élet kihívásaival, illetve hangsúlyt fektet és módszereket ad a környezetünkkel való harmónikus együttélés kialakításához.

A jungdrung bön alapítója, Tönpa Senrab Mivo, a hagyomány szerint 18000 évvel ezelőtt született Olmo Lungringben a Mu Sen család hercegeként. Tanításait több rendszerben nyilatkozta ki és mindezek egyenes átadási vonalon a mai napig töretlenek.

Spirituális vezetőnk Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpocse, aki a jelenlegi hagyományvonal-mester, és aki számos szervezetet, kolostort, iskolát és központot alapított tibeten belül és kívül, és ennek, az egész világot átölelő bönpo családnak tagja a mi szanghánk is. Ezen belül kapcsolódunk a nepáli Triten Norbutse kolostorhoz, és a franciaországi Shenten Dargye Ling-hez, ami a nyugatiak számára létrehozott elvonulóhely és az egyik legfontosabb nemzetközi központja a hagyományunknak.

A magyarországi bön közösség alapításának gondolata valamikor 2005 őszén merült fel először, mikor Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpocse, a Triten Norbutse kolostor apátja, első ízben látogatott Budapestre, a jungdrung bön hagyomány első képviselőjeként. Azóta rendszeresen hívunk bönpo tanítókat, és szervezünk heti rendszerességgel gyakorlásokat, meditációs hétvégéket, hogy elmélyítsük a kapott tanításokat.

A fő inspirálója egy, a jungdrung bön hagyomány támogatására és megőrzésére alapítandó egyesület létrehozásának Yongdzin Rinpocse volt, aki áldását adva a magyarországi központ megalapítására a megtisztelő Jungdrung Ten Gye De De nevet adta nekünk, aminek jelentése Az Örökkévaló Tan Összegyűjtésének és Szétárasztásának Közössége, illetve egy logóval is megajándékozott minket. A jelkép szimbolikájában a külső kilenc szirom jelképezi a Bön kilenc útját, a belső négy a Négy nemes igazságot, amik a lótusz belsejében lévő magokból megérlelik a dharmakáját, amit közepén a tibeti A szimbolizál.

2016. áprilisa óta bejegyzett egyesület vagyunk, ami a Shenten Dargye Ling egyesület mintája szerint működik.

Sok éve már, hogy mind a rendszeres heti programjainkat, mind a szerzetesek tanításait A Tan Kapuja Buddhista Főiskolára szervezzük, így megtiszteltetés számunkra, hogy mostanra a tagközösségei közé tartozhatunk.

A rendszeres heti gyakorlásaink között megtalálhatóak az előkészítő gyakorlatok, amik a tudat megérlelését célozzák, a siné, ami a tudat stabilizálását, a dzogcsen meditáció valamit a trulkhor (mozgásgykorlat), csö és sok más gyakorlat is.

A jövőben is célunk tovább folytatni a jungdrung bön mestereinek a meghívását, hogy tanításaik nyomán elmélyíthessük tudásunkat, illetve közös gyakorlásokat és programokat szervezni.

Közösségünk összes programja nyitott, így szeretettel várunk minden érdeklődőt és meditálni vágyót!