1098 Budapest, Börzsöny u. 11.
Térkép

+36 (30) 941 0568
az aktuális kék Gakyil (vezető)

Email

A Magyarországi Dzogcsen Közösség azon gyakorlókból áll, akik szeretnék követni a dzogcsentanításokat Csögyal Namkhai Norbu átadásában.

A dzogcsen teljes tökéletességet jelent, az egyén eredendő képességének állapotára utal, mellyel minden érzőlény rendelkezik. A módszert, amelyen keresztül belépünk a dzogcsen tudásába, és felfedezzük saját valódi állapotunkat, dzogcsentanításnak nevezzük.

A dzogcsentanítás sem nem vallás, sem nem filozófiai rendszer, hanem inkább az egyén eredendő állapotára vonatkozó tudás átadása, túl bármilyen faji, vallási vagy filozófiai megkülönböztetésen. A dzogcsen tudása bárkiben megjelenhet, függetlenül attól, hogy az adott személy követ-e valamilyen vallást – úgymint buddhizmus, kereszténység, hinduizmus és így tovább – avagy materialista, illetve egyáltalán nem hisz semmiben. A dzogcsen tudása ősidők óta létezik, jelen korszakunkban azonban Garab Dordzse adta át először, néhány évszázaddal Sákjamuni Buddha távozása után. A dzogcsentanítás évszázadokon keresztül, megszakítás nélkül, folyamatos Mester-tanítványi átadási vonalon jutott el egészen a mai napig.

A Közösség meditációs gyakorlatai az önfelszabadulás elvét követő dzogcsen (szemde, longde és upadésa), az átalakulás módszerét követő anujóga-tantra, illetve a szútra alapvető elveit egyesítik magukban. Fontos eleme még a gyakorlásnak a nyolcadik századig visszavezethető Jantra-jóga, az egy mandalán zajló Vadzsratánc, valamint a Dzogcsen tanítások kilenc szintből és egy alapból álló oktatási rendszere a Szanti Maha Szangha.

A Közösséget Csögyal Namkhai Norbu alapította Olaszországban az 1970-es évek második felében, amely gyorsan fejlődésnek indult a világ különböző országaiban, és vált nemzetközivé. Ma a Dzogcsen Közösségnek több ezer tagja van több mint 40 országban. A Közösség szervezete Csögyal Namkhai Norbu látomásán alapszik: a Gárok („gyülekezőhelyek” – nagyobb központok) és a Lingek („szigetek/helyek – kisebb központok”) egy nagy Mandalát („kör”) formáznak, amely egyesíti a világ különböző földrajzi területeit. Szimbolikusan a Mandala a világegyetemet jelképezi, ahogyan az egyén tapasztalja azt, és ebben az esetben azokat a helyeket, ahol a tanításokat gyakoroljuk.

A Mandala látomásán belül a különböző Gárok és Lingek között nincsen hierarchikus kapcsolat, azok az együttműködésre épülnek. A Gárok közül Merigár Európához tartozik (Nyugat-Merigár Olaszországban és Kelet-Merigár Romániában), Cegyalgár Észak-Amerikához (Kelet-Cegyalgár az amerikai Massachusetts-ben, és Nyugat-Cegyalgár mexikói Baja-ban), Tashigár Dél-Amerikához tartozik (Észak-Tashigár Venezuelában, Dél-Tashigár Argentínában); Namgyalgár pedig Óceániához (Új-Dél Wales, Ausztrália).