+36 (20) 4420135
Pávay Ferenc

Email

A Mennyei Trón Öt Elem iskoláját Wu Pei-sheng buddhista szerzetes alapította 1730-ban, Shantungban. Ennek jelenlegi vezetője Rev. Dr. Varga László dharma-tanító, holisztikus orvos. A Rend szervesen közreműködött a Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola megalapításában.

A Rend tanításai a négy nemes igazságra épülő négy alap szútrából indulnak ki, valamint a gyakorlatokhoz tartozó szóbeli hagyományból. A testi gyakorlatokhoz jóga és az öt tanvédő harcművészeti formagyakorlatai tartoznak, a lelki képzés a hagyományos ázsiai orvoslás és lélektan tanításaira, és a magyar nyelvű - közel 2 órás - áhitatszertartásra épül. A szellemi képzésnek része még az asztrológia és a történetírás megismerése.

A Rend egyházi tevékenységként a buddhista fogadalmat tett hívők számára magyar nyelvű névadási, házasságkötési és halottbúcsúztatási szertartást is rendez.

A Rend közel 150 fős tagsága összesen négy városban a hét minden napján tart foglalkozásokat, havonta egy alkalommal pedig a teljes tagság dharma-tanítással összekötött áhítatszertartáson vesz részt.

Rendünk hagyományörző iskola, szemlélete ökumenikus, ezáltal minden vallás tanításait és hitgyakorlati formáit tiszteletben tartja; meggyőződése, hogy a vallásalapítók ugyanazon prófétai lánc tagjai. Célunk - Csoma bódhiszattva szándékainak megfelelően - a magyar hagyományvonal beolvasztása a buddhista gyakorlatba.

A Tien Tai Wu Hsin Rend a buddhista tanításokkal, azok hétköznapi alkalmazásával foglakozik. Gyakorlatában szertartások, keleti orvoslás, asztrológia és harcművészetek tartoznak, melyek jellegüknél fogva a rendtagok számra elérhetők, ezért nem rendelkezik a Közösség honlappal vagy facebook oldallal.