Budapest, IX. ker. Börzsöny u. 11.
Térkép

(1)-280-6712
Dobosy Antal

Email

Közösségünk 1989-ben jött létre, nem sokkal az után, hogy először találkoztunk az élő zen hagyománnyal hazánkban és annak egyik kimagasló mesterével, Szung Szán koreai zen mesterrel. Ő volt az első zen mester, aki Magyarországon járt, aki az akkori magyar buddhisták meghívására 1989. nyarán Magyarországra érkezett. Előadásokat tartott itt Budapesten, és zen elvonulást, foglalkozást vezetett.

A szorosabb kapcsolat zen közösségekkel, elsősorban a lengyel zen közösségekkel, 1989. őszén alakult ki, amikor a Buddhista Misszió által rendezett Európai Buddhisták Egyesületének konferenciáján a lengyelországi Zen Kvanum Iskolája két képviselőjével Dó Am szerzetessel és Pavel Karpowitzzal megismerkedtünk. Dó Am szerzetes akkor a lengyel közösség vezetője volt. Az ő vezetésével rendeztük meg az első hazai zen visszavonulást az Uszói visszavonulási házunkban ez év novemberében. Ott, Uszón alakult meg a magyar zen közösség, melynek vezetésére az akkori résztvevők Dobosy Antalt kérték fel. A zen közösség megalakulását bejelentettük a Buddhista Misszió vezetőjének, Hetényi Ernőnek is, és arra kértük, hogy hivatalosan is ismertesse el a közösséget az állami szerveknél.

A közösség ettől az időtől kezdve rendszeresen tartott zen foglalkozásokat, eleinte Dobosy Antal lakásán, Csepelen, majd a kilencvenes évek elején egy lakást béreltünk a zen központ céljaira. Itt két tagunk, mint bentlakó, napi rendszerességgel végzett zen gyakorlatokat. Rendszeresen tartottunk néhány napos és egy hetes visszavonulásokat az Uszói visszavonulási házunkban, a Bükkben, de a Mecsekben és Budapesten is, ahol erre az időre helységet béreltünk. Rendszeresen részt vettünk a lengyel, a cseh, a szlovák és a német zen közösségek rendezvényein is. 1993-ban öten az Egyesült Államokban is jártunk, ahol a Rhode Islandban lévő Providence Zen Centre-ben rendezett ünnepségeken vettünk részt, majd a bostoni Cambridge Zen Centre-ben vettünk részt egy zen visszavonuláson. Itthon rendszeresen vendégül láttunk zen tanítókat és zen mestereket, akik számára nyilvános előadásokat szerveztünk, és akik vezették az általunk rendezett zen gyakorlatokat, visszavonulásokat. Így vendégeink voltak Szung Szán zen mester, Vu Bong és Dae Kvang zen mesterek és számos zen tanító és zen szerzetes.

1995-ben két tagunk az Egyesült Államokba, a Kvanum zen központba utazott hosszabb időre zent tanulni. Ők később letették a szerzetesi fogadalmakat, majd Koreában éltek évekig zen kolostorokban, és ma is magas szinten képviselik a zent Magyarországon és külföldön egyaránt.

A közösség egyik célja a zen tanulmányokon túlmenően, a zen Magyarországon való elismertetése és meghonosítása volt. 1991-ben más buddhista közösségekkel együtt elhatároztuk, hogy közösen egy Buddhista Egyházat hozunk létre, melyet be kívánunk jegyeztetni az államilag is elismert egyházak közé. Kezdeményezésünket siker koronázta, és 108 taggal még abban az évben megalapítottuk A Tan Kapuja Buddhista Egyházat, melynek bejegyzése még abban az évben megtörtént. A zen közösség azóta is szervesen illeszkedik az Egyházba, annak munkájában tevékenyen részvevő tagközösség.

Közösségünk vezetője, Dobosy Antal kezdettől fogva tanára a A Tan Kapuja Buddhista Főiskolának, de több tagunk is tanított vagy még ma is tanít a főiskolán. Így többek között Tátrai Tibor, Hegedűs Róbert, Szigeti György, Virágh Szabolcs, Stifter Imre, Czéher György, Komár Lajos tartottak vagy tartanak zennel kapcsolatos kurzusokat. Elmondhatjuk, hogy sok országot megelőzve megvalósítottuk, hogy a buddhizmust főiskolai szinten tanítjuk, és hogy a Főiskolának egyik vonzereje, hogy számos zennel kapcsolatos tantárgyat vehetnek fel a hallgatók. Szemináriumi foglalkozásokra, zen szövegek tanulmányozására, zen gyakorlati foglalkozásra és néhány zen művészettel való megismerkedésre van lehetőségük a főiskolai hallgatóknak.

A zen közösség tagjai az elmúlt több mint húsz évben számos szútrát, zennel foglalkozó könyvet, kóangyűjteményt fordítottak le magyar nyelvre, melyek fontos alapját képezik a magyarországi zen irodalomnak. Ezzel hozzáférhetővé tették a buddhista irodalom eme gyöngyszemeit az idegen nyelvet nem beszélő, de a zent megismerni akaró honfitársaink számára. Páratlannak számít, hogy 1993 és 1997 között egy zennel foglalkozó magazint is szerkesztettünk és adtunk ki, Zen tükör címmel, mely negyedévenként, félévenként jelent meg, és kilenc számot ért meg. A szerkesztő bizottság állandó tagjai Dobosy Antal, Hegedűs Róbert, Moldoványi László, Szigeti György főszerkesztő voltak. Szigeti György irodalmi tevékenységét külön is ki kell emelni, hiszen hat zen témájú könyve jelent már meg. A Zen Tükör hosszabb szünet után, 2013-tól ismét megjelenik. A zen két legfontosabb, általánosan ismert és használt kóangyűjteményét a Nincs kapu kóangyűjteményt és a Kék szikla gyűjteményt Dobosy Antal fordította le. A Nincs kapu már 1983-ban megjelent a Buddhista Misszió kiadásában. Dobosy Antal zen témájú publikációi rendszeresen a Javaslapban és az Egyházi Tájékoztatóban jelennek meg.